مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

   رقص آرام
یكشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۰
نویسنده:
مترجم/منبع:

(این شعر را دختری جوان در آخرین روزهای زندگی‌اش در بیمارستان نوشته است)
آیا تا به حال به کودکان در حال بازی نگریسته‌اید؟
یا به صدای باران،
وقتی قطراتش به زمین برخورد می‌کند،
گوش فرا داده‌اید؟
آیا تاكنون پروانه‌ای را دنبال کرده‌اید،
وقتی نامنظم و بی‌هدف به چپ و راست پرواز می‌کند؟
یا به خورشید رنگ‌پریده، آن زمان که در مغرب فرو می‌رود،
خیره شده‌اید؟
***
شتاب مکن،
آهسته‌تر برقص
زمان کوتاه است و
موسیقی دیری نخواهد پایید
***
آیا روزها را شتابان پشت سر می‌گذارید؟
آنگاه که از کسی حالش را می‌پرسید،
آیا منتظر پاسخ سوال خود می‌مانید؟
آیا هنگامی که روز به پایان می‌رسد و
در بستر خود دراز کشیده‌اید
اجازه می‌دهید صدها کار ناتمام، بیهوده، و پیش پا افتاده
فکر شما را اشغال کنند؟
***
شتاب مکن،
آهسته‌تر برقص
زمان کوتاه است و
موسیقی دیری نخواهد پایید
***
آیا تاكنون به کودک خود گفته‌اید،
«فردا این کار را خواهیم کرد»
و چنان مشغول بوده‌اید
که نتوانسته‌اید غم او را در چشمانش ببینید؟

آیا تا به حال دوستی را
فقط به‌سببِ آنکه وقت کافی نداشته‌اید تا به او زنگ بزنید
از دست داده‌اید؟
***
شتاب مکن،
آهسته‌تر برقص
زمان کوتاه است و
موسیقی دیری نخواهد پایید
***
آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می‌دوید،
نیمی از لذت راه را از دست می‌دهید.
آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله به سر می‌رسانید،
گویی هدیه‌ای را ناگشوده به کناری نهاده‌اید.
***
زندگی مسابقه نیست
کمی آرام گیرید و
گوش فرا دهید،
پیش از آنکه نوای آن به پایان برسد.

تجربیات مثبت خود را برای ما ارسال کنید:
عنوان    
نویسنده
منبع
متن  
 

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ