مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

   دعوت
یكشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۰
نویسنده:سحر صديق‌پور
مترجم/منبع:


برایم مهم نیست که از چه راهی امرار معاش می‌کنی.
می‌خواهم بدانم چه چیز را با تمام وجود می‌خواهی.
و اینکه آیا جرئت و تصور رسیدن به عیمق‌ترین خواسته‌هایت را داری؟

برایم مهم نیست که چند سال داری.
می‌خواهم بدانم که آیا حاضری برای عشق، برای آرزوهایت، و برای تجربه زنده بودن،
این خطر را بپذیری که ماجراجو و دیوانه به‌نظر بیایی؟

برایم مهم نیست که اخترشناسان در آینه اقبالت چه می‌بینند.
می‌خواهم بدانم آیا به مرکز حزن و اندوه خود دست یافته‌ای؟
آیا پذیرای بی‌وفایی‌های زندگی شده‌ای یا در خود فرورفته و جمع شده‌ای، از ترسِ درد بیشتر!؟

می‌خواهم بدانم آیا تحمل درد را داری،
درد خود یا درد مرا؟
بدون مبادرت به پنهان کردن، کم‌رنگ ساختن، یا نادیده گرفتن آن؟

می‌خواهم بدانم آیا می‌توانی شادمان شوی، از شادی من یا خودت؟
آیا می‌توانی با شیفتگی برقصی و اجازه دهی وجد سراپای وجودت را بگیرد،
بدون اینکه به خود نهیب بزنی که مواظب باش، واقع‌بین باش، یا محدودیت‌های انسان بودن را به خود یادآور شوی؟

برایم مهم نیست آیا داستان‌هایی که برایم می‌گویی حقیقت دارند یا نه.
می‌خواهم بدانم آیا می‌توانی توقع کسی را برآورده نسازی، در راه صادق بودن با خودت؟
آیا می‌توانی تهمت خیانت را تاب آوری و به خودت خیانت نکنی؟

می‌خواهم بدانم آیا می‌توانی شکست را بپذیری،
شکست خودت و من را؟
و همچنان کنار دریاچه بایستی و با صدای بلند به ماه نقره‌گون شب چهارده بگویی: «آری!»؟

برایم مهم نیست که بدانم کجا زندگی می‌کنی یا ثروت‌ات چقدر است.
می‌خواهم بدانم آیا می‌توانی بعد از پشت سر گذاشتن شبی یأس‌آور و پراندوه، خسته و عمیقاً زخمی
برخیزی و هر آنچه را لازم است برای احیای کودک درونت انجام دهی؟

برایم مهم نیست که در کجا، از چه کسی، و چه درسی فرا گرفته‌ای.
می‌خواهم بدانم چه چیزی تو را از درون زنده نگه ‌می‌دارد،
وقتی ایمانت به همه چیز از بین می‌رود!

می‌خواهم بدانم آیا می‌توانی با خودت تنها باشی؟
و همراهت را در لحظات پوچی به‌راستی دوست بداری؟

برایم مهم نیست که چه کسانی را می‌شناسی یا چگونه به اینجا رسیده‌ای.
می‌خواهم بدانم آیا با من
در مرکز آتش خواهی ایستاد و پا پس نخواهی کشید؟


تجربیات مثبت خود را برای ما ارسال کنید:
عنوان    
نویسنده
منبع
متن  
 

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ