مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

   راه زندگی
یكشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۰
نویسنده: 
مترجم/منبع: 

اگر چیزی را می خواهید که تاحالا نداشتید، کاری راانجام دهید که تاحالا نکرده اید.
به راهی نروید که زندگی شمارا می برد،
زندگی را به راه خودتان ببرید و بخاطر داشته باشید که شما زندگی نمی کنید برای این که بدنیا آمده اید،
بلکه بدنیا آمده اید تا زندگی کنید.

تجربیات مثبت خود را برای ما ارسال کنید:
عنوان    
نویسنده
منبع
متن  
 

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ