مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

   یک روز هم که شده در حق کودک درونتان والدی مهربان باشید
یكشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۰
نویسنده: 
مترجم/منبع: 

شما چگونه با یک کودک رفتار می‌کنید؟
اگر این کودک گرسنه باشد، او را سیر می‌کنید. اگر گریان باشد، او را آرام می‌کنید.
اگر اشتباهی کرده باشد او را می‌بخشید.
شما به او اجازه می‌دهید، اشتباه کند؛ زیرا فقط از این راه است که می‌آموزد.
شما می‌دانید که با عشق و حمایت شماست که این کودک به ثمر می‌رسد.
شما با او خوش رفتاری می‌کنید،
زیرا او فقط یک کودک است و سزاوار عشق و حمایت شما.

آیا شما با کودک درون خود نیز این‌ گونه رفتار می‌کنید؟
آیا به خود عشق می‌ورزید و خود را تشویق می‌کنید؟
آیا وقتی ناراحتید خود را تسکین می‌دهید؟
آیا پس از آنکه اشتباهی از شما سر زد، خود را می‌بخشید؟

تصمیم بگیرید یک روز هم که شده با خود این گونه رفتار کنید
در آن روز عبارت زیر را پیوسته با خود تکرار کنید.
«من سزاوار عشق و توجه هستم. »
و ببینید آن روز چگونه پیش می‌رود.

تجربیات مثبت خود را برای ما ارسال کنید:
عنوان    
نویسنده
منبع
متن  
 

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ