مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

   حضور در لحظه
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۰
نویسنده: 
مترجم/منبع: 
مدتی بود که نگران مسئله ای بودم وذهنم بسیار آشفته بود. مسئله ای که می دانستم برای رفع آن هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم. تنهاباید چند روزی صبر می کردم تا نتیجه آن مشخص شود. چند روزی که انتظار می رفت سراسر توام با اضطراب و پریشانی باشد و برای من به اندازه چند سال طول می کشید.

تجربیات مثبت خود را برای ما ارسال کنید:
عنوان    
نویسنده
منبع
متن  
 

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ