مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center
شماره پيامک آوين
شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

مر کز آوین شماره ۳۰۰۰۷۴۸۸۸۸۸۳۷۳ را برای ارتباط مستقیم با مدیریت مجموعه برای شما عزیزان در نظر گرفته است. همواره می توانید انتقادات و پیشنهادات و پرسشهای خود را از طریق پیام با ما در میان بگذارید.


می توانید برای درمیان گذاشتن پرسشهای مشاوره ای خود از بخش صحبت با مشاور در سایت استفاده کنید.

خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ