مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center
آزمون سلامت عمومی
پرسش نامه 28 سوالی وضعیت سلامت روان GHQ، یکی از رایج ترین تست های روانشناسی برای بررسی سلامت عمومی جسمی و روانی افراد است. این آزمون به شما نشان می دهد که وضع عمومی سلامت شما در چند هفته گذشته، چگونه بوده است. در این آزمون نمره افراد در چهار مقیاس به دست می آید و برای تفسیر آن نیاز به مراجعه به متخصص است. چنانچه در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین برای مشاوره وقت گرفته اید، لطفا قبل از مراجعه به مشاور این آزمون را انجام داده ونتیجه آن را به آوین اطلاع دهید. لطفاً پاسخی را که فکر می کنید بیشتر از پاسخهای دیگر با وضع شما مطابقت دارد، مشخص کنید. بخاطر داشته باشید می خواهیم وضعیت کنونی شما (از یک ماه پیش تاکنون) را بدانیم، نه آنچه در گذشته وجود داشته است.
 
۱. احساس کرده اید که حالتان بسیار خوب است و از سلامت خوبی برخوردارید؟


۲. احساس کرده اید که به یک داروی نیروبخش موثر احتیاج دارید؟


۳. احساس کرده اید که نیروی کافی ندارید و حالتان خوش نیست؟


۴. احساس کرده اید که بیمار هستید؟


۵. دچار سردردهایی شده اید؟


۶.فدر سر خود احساس سنگینی یا فشار کرده اید؟


۷. احساس سرمای شدید یا گرفتگی کرده اید؟


۸. خوابتان به دلیل نگرانی زیاد بسیار کم شده است؟


۹. اغلب هنگام شب، پس از به خواب رفتن از خواب بیدار شده اید؟


۱۰. احساس کرده اید که مدام خسته اید؟


۱۱. عصبی و بد خلق شده اید؟


۱۲. بی دلیل از چیزی ترسیده یا دچار وحشت زدگی شده اید؟


۱۳. احساس می کنید که همه چیز از اختیار شما خارج شده است؟


۱۴. همواره عصبی و برآشفته هستید؟


۱۵. به گونه ای برنامه ریزی کرده اید که خود را مشغول و سرگرم نگهدارید؟


۱۶. برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟


۱۷. روی هم رفته احساس می کنید کارها را خوب انجام داده اید؟


۱۸. از روشی که برای انجام وظیفه خود به کار برده اید راضی هستید؟


۱۹. احساس می کنید نقش موثری در کارها دارید؟


۲۰ . احساس می کنید قادر به تصمیم گیری در امور هستید؟


۲۱ . می توانید از انجام فعالیتهای عادی خود لذت ببرید؟


۲۲. خود را فرد بی ارزشی می دانید؟


۲۳ . احساس می کنید زندگی کاملا نا امید کننده است؟


۲۴ . احساس می کنید زندگی ارزش زنده ماندن را ندارد؟


۲۵ . درباره امکاناتی فکر کرده اید که می توانند شما را از شر خودتان خلاص کنند؟


۲۶.  بارها فکر کرده اید که به علت ناراحتی عصبی هیچ کاری را نمی توانید انجام دهید؟


۲۷ . احساس می کنید که آرزو دارید بمیرید و از همه چیز راحت شوید؟


۲۸ . احساس می کنید که فکر از بین بردن خود، ذهنتان را مشغول کند؟


خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ