مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

يونگ
  کارل گوستاو یونگ بعد از جدایی از فروید و روانکاوی نظریه جدیدی را به وجود آورد که بر این فرض استوار است که پدیده های اسرار آمیز می توانند بر زندگی همه افراد تاثیر بگذارند. او معتقد است انسان با هستی در هماهنگی کامل است و حفظ و ارتقای هستی وظیفه هر انسانی است. یکی از مفاهیم عمده در این نظریه ناهشیار جمعی است. ناهشیار جمعی متشکل از عناصری است که خود فرد هیچگاه آن ها را به صورت فردی تجربه نکرده است، بلکه از نیاکانش به او منتقل شده اند.
از دیگر مفاهیم عمده در نظریه یونگ کهن الگو ها هستند که در واقع عناصر رشد یافته ناهشیار جمعی هستند، در درون همه ما زنده اند و باعث می شوند ما نسبت به آن ها و سمبل های مربوط به آن ها واکنش یکسانی نشان دهیم. شناخت این کهن الگوها ما را به شناخت بیشتر خود هدایت می کند.
در نظر یونگ انسان مجموعه ای از اضداد است؛ درونگرا در کنار برونگرا، زنانگی در کنار مردانگی، خوبی در کنار بدی، زشتی در کنار زیبایی و ....
هدف نهایی از نظر یونگ خودپرورانی از راه دستیابی به تعادل بین نیروهای متضاد درون است.

برای اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با شماره ۸۸۷۹۵۲۱۹ تماس بگیرید.
خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ