مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره آوین
Avin Counseling and Psychology Center

کازگاه تحليل رفتار متقابل
  در این دوره مبـــانی نظریه کـــاربردی تحلیــل رفتــار متـقابـــل Transactional Analysis (اریک برن Eric Bern) به صورت کارگاهی تدریس می شود (برای آگاهی بیشتر از این نظریه می توانید به بخش مفاهیم و واژه ها در دانستنیهای روانشناسی نگاهی بیاندازید) و در ادامه در دوره های پیشرفته که تنها افرادی که دوره مقدماتی را گذرانده اند می توانند در آن شرکت کنند با استفاده از مبانی این نظریه، مفاهیم عمیق تر آن مورد بررسی قرار می گیرد.
برای اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت ۱۶ تا ۲۰ با شماره ۸۸۷۹۵۲۱۹ تماس بگیرید.
خانه |تازه ها | دانستنی های روانشناسی | کارگاه های آموزشی | صحبت با مشاور | آزمون های روانشناسی | درباره ما | تماس با ما | En| FAQ